12/8/13

Maria: Cosinets i ...

Nou dilluns amb noves pàgines de l'àlbum Maria.
Nuevo lunes con nuevas páginas del álbum Maria.

I ha arribat el moment dels cosinets i del poble !!! Amb uns papers força acolorits, detalls de paper i doodles.
Y ha llegado el momento de los primos y del pueblo ! Con unos papeles muy coloridos, detalles en papel y doodles.

Les pàgines per separat:
Las páginas por separado:
A aquesta pàgina, els detallets de la dreta, estan fets amb els sobrants d'un troquel de bordes i una mica de paciència per enganxar-ho. Marcs de fotos fets amb washi tape i... a jugar amb els papers.
En esta página, los detalles de la derecha, están hechos con los sobrantes de un troquel de bordes y un poco de paciencia para pegarlos. Marcos de fotos hechos con washi tape y... a jugar con los papels.

En aquest cas, el paper del fons era molt potent, així que vaig optar per emmarcar les fotos amb doodles.
En este caso, el papel del fondo era muy potente, así que opté por enmarcar las fotos con doodles. 

Alguns detalls:
Algunos detalles:

Paper AC, washi tape, troquel fiskars, brad artemio, flors, tissores forma, abc AC i Echo Park

Fins la aviat !
¡ Hasta la pronto !

3 comentarios:

Moltes gràcies !!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...